Taryfy prowizji

Zakres prowizji w PLN Prowizja w % sumy
Od 0.1 PLN do 0.49 PLN 45%
Od 0.5 PLN do 0.99 PLN 44%
Od 1 PLN do 2.49 PLN 43%
Od 2.5 PLN do 4.99 PLN 42%
Od 5 PLN do 7.49 PLN 41%
Od 7.5 PLN do 9.99 PLN 40%
Od 10 PLN do 12.49 PLN 38%
Od 12.5 PLN do 14.99 PLN 35%
Od 15 PLN do 17.49 PLN 33%
Od 17.5 PLN do 19.99 PLN 30%
Od 20 PLN do 24.99 PLN 29%
Od 25 PLN do 29.99 PLN 27%
Od 30 PLN do 39.99 PLN 25%
Od 40 PLN do 49.99 PLN 25%
Od 50 PLN do 69.99 PLN 25%
Od 70 PLN do 99.99 PLN 25%
Od 100 PLN do 124.99 PLN 25%
Od 125 PLN do 500 PLN 25%