Taryfy prowizji

Zakres prowizji w PLN Prowizja w % sumy
Od 0.1 PLN do 19.99 PLN 50%
Od 20 PLN do 50 PLN 40%
Od 50.01 PLN do 70 PLN 39%
Od 70.01 PLN do 80 PLN 38%
Od 80.01 PLN do 200 PLN 37%