Taryfy prowizji

Zakres prowizji w PLN Prowizja w % sumy
Od 0.1 PLN do 19.99 PLN 50%
Od 20 PLN do 29.99 PLN 38%
Od 30 PLN do 100 PLN 35%
Od 101 PLN do 200 PLN 35%