Taryfy prowizji

Zakres prowizji w PLN Prowizja w % sumy
Od 0.1 PLN do 19.99 PLN 50%
Od 20 PLN do 200 PLN 40%